Ochrona danych

Ochrona danych oznacza przede wszystkim ochrona Twojej prywatności. viafintech GmbH (zwana dalej „viafintech”) szanuje Twoją prywatność, dlatego zobowiązaliśmy się, aby ją szanować i chronić. W związku z tym podczas przetwarzania danych osobowych ściśle przestrzegamy przepisów prawnych. Stanowi to podstawę obchodzenia się z danymi osobowymi.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W szczególności chcemy wyjaśnić, jak wygląda proces przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej (punkt 1) oraz podczas korzystania z usługi „viacash” (punkt 2). Na koniec chcielibyśmy Cię poinformować o kilku ogólnych kwestiach związanych z ochroną danych (punkt 3), które dotyczą zarówno naszej witryny, jak i produktu.

1. Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Osobą kontaktową i osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas odwiedzania tej strony internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest

viafintech GmbH
Budapester Straße 50
10787 Berlin
Niemcy
Tel.: +49 30 – 346 46 16 – 00
Faks: +49 30 – 346 46 16 – 01
Email: privacy@viafintech.com (PGP-Key)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Można to zrobić wysyłając wniosek na powyższy adres lub skontaktować się poprzez adres e-mail firmy (tytuł: „dla inspektora ochrony danych”).

1.1. Przeglądanie naszej strony internetowej/dane dostępowe

Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony internetowej zbieramy dane dostępowe, które są automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę, w celu umożliwienia odwiedzenia strony internetowej. Dane dostępowe obejmują w szczególności:

• adres IP urządzenia żądającego dostępu,
• data i godzina wysłania żądania dostępu,
• adres odwiedzanej strony internetowej i strony żądającej dostępu,
• informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym,
• Identyfikatory online (np. identyfikatory urządzeń, identyfikatory sesji).

Przetwarzanie tych danych dostępowych jest konieczne, aby umożliwić odwiedzanie strony internetowej i zapewnić długoterminową funkcjonalność oraz bezpieczeństwo naszych systemów. Dane dostępowe są również tymczasowo przechowywane w wewnętrznych plikach dziennika do celów opisanych powyżej oraz w celu dostarczenia informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej, aby ulepszyć funkcjonalność naszej strony internetowej w zakresie nawyków korzystania z witryny osób odwiedzających naszą stronę (na przykład, gdy wzrasta liczba urządzeń mobilnych, z których strona jest pobierana) oraz w celu administracji i opieki nad naszą stroną. Podstawą prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Informacje przechowywane w plikach dziennika są przechowywane przez 14 dni i następnie archiwizowane po anonimizacji.

1.2. Kontakt

Istnieją różne sposoby kontaktu z nami. N.p. poprzez ogólny formularz kontaktowy lub opcje kontaktu dla klientów biznesowych. W tym wypadku przetwarzamy dane wyłącznie w celu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane przetwarzane przez nas w przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy będą przechowywane przez 30 dni po całkowitym rozpatrzeniu zapytania, na wypadek, jakby pojawiły się jakiekolwiek pytania dotyczące naszej odpowiedzi/przetwarzania. Po upływie 30 dni zostaną automatycznie usunięte, chyba że będziemy potrzebować informacji dot. Twojego zapytania w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych (patrz „Okres przechowywania danych”).

1.3. Aplikacja o pracę

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail jobs@viacash oraz za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Kariera. Celem przetwarzania danych jest wybór kandydatów i ewentualne uzasadnienie stosunku pracy.
Podstawą prawną przetwarzania dokumentacji związanej z ubieganiem się o stanowisko pracy stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b oraz art. 88 ust. 1 Rodo w związku z § 26 ust. 1 zd. 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

1.4. Korzystanie z własnych plików cookie

W przypadku niektórych naszych usług konieczne jest stosowanie tak zwanych plików cookie. Plik cookie (ciasteczko) to mały plik tekstowy przechowywany w pamięci przeglądarki na Twoim urządzeniu. Pliki cookie nie są stosowane do uruchamiania programów ani zainfekowania komputera wirusami. Głównym celem naszych plików cookie jest dostarczenie dopasowanej oferty i sprawienie, aby korzystanie z naszych usług było możliwie jak najkrótsze.

Większość przeglądarek domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać własnej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować akceptowanie plików cookie lub zapisywać je tylko za uprzednią zgodą. Jeżeli wyłączysz stosowanie plików cookie, nie wszystkie nasze funkcjonalności będą działać poprawnie.
Używamy własnych plików cookie, w szczególności

• aby zapisać język wybrany przez Ciebie,
• w celu otrzymania informacji, że widziałeś informacje umieszczone na naszej stronie internetowej – aby nie zostały wyświetlane ponownie przy następnej wizycie na stronie.

Chcemy umożliwić Ci bardziej komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej, dopasowane do Twoich preferencji. Usługi te oparte są na naszych wyżej wymienionych uzasadnionych interesach. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Używamy również plików cookie i podobnych technologii (takich jak sygnały nawigacyjne w sieci Web – Web-Beacons) naszych partnerów w celu analizy. Jest to opisane w rozdziale 3.6 bardziej szczegółowo.

1.5 Google Maps

Nasza strona korzysta z usług mapowania Google Maps oferowanych dla użytkowników Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Liechtensteinu przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Irlandia oraz dla wszystkich pozostałych użytkowników przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (łącznie „Google”). Aby wykorzystywany przez nas materiał w postaci map Google mógł zostać włączony do Twojej przeglądarki internetowej i tam wyświetlany, Twoja przeglądarka internetowa musi nawiązać podczas otwarcia strony połączenie z serwerem Google, który może znajdować się także w USA. Google otrzymuje informację, że z adresu IP Twojego urządzenia została otwarta strona kontaktowa naszej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, opierająca się o nasz uprawniony interes polegający na włączeniu usługi mapowania, w szczególności do prezentacji filii partnerskich. Google i viafintech GmbH ujęli w porozumieniu obowiązki w zakresie ochrony danych.

W przypadku, gdy korzystasz z usługi mapowania Google na naszej stronie internetowej, w trakcie gdy jesteś zalogowany w swoim profilu Google, Google może powiązać to zdarzenie z Twoim profilem Google. Jeżeli nie życzysz sobie przyporządkowania danej aktywności do Twojego profilu Google, musisz wylogować się z Google przed otwarciem naszej strony. Google gromadzi Twoje dane i wykorzystuje je do celów marketingowych, badania rynku i spersonalizowanej prezentacji Google Maps. Możesz sprzeciwić się temu gromadzeniu danych wobec Google.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Google i Dodatkowych Warunkach Korzystania dla Google Maps.

2. Przetwarzanie danych w przypadku usługi „viacash”

„viacash” oferuje wiele możliwości. Możesz na przykład robić zakupy w internecie, płacić rachunki lub dokonywać transakcji. W zależności od obszaru zastosowania i przetwarzania odpowiedzialność za ochronę danych może spoczywać na nas lub naszych partnerach:

W przypadku podawania numeru telefonu komórkowego na portalu internetowym „viacash.de” w celu otrzymania kodu kreskowego do płatności gotówkowych przy punktach sprzedaży detalicznej, osobą kontaktową i odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO jest viafintech GmbH, Wallstr. 14a, 10179 Berlin, Niemcy. W związku z tym viafintech działa we własnym imieniu i jest stroną odpowiedzialną. Dotyczy to także adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, które należy wprowadzić u niektórych partnerów umownych na osobnej stronie „check-out” w celu korzystania z usługi „viacash”. viafintech działa również we własnym imieniu, jeżeli partner umowny przekazuje adres e-mail i numer telefonu komórkowego viafintech, aby otrzymać dokument płatności lub potwierdzenie wypłaty viacash, chyba że partner umowny wyraźnie działa jako strona odpowiedzialna (wówczas viafintech jest podmiotem przetwarzającym).

W przypadku podawania danych osobowych (w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli dot. zapobiegania praniu pieniędzy, osobą kontaktową i osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO jest GRENKE BANK AG, Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden, Niemcy (zwany dalej „GRENK BANK”).
W tym przypadku viafintech działa jako tak zwany podmiot przetwarzający. Dotyczy to również danych bankowych, które można podać na portalu internetowym „viacash.de”, aby otrzymać zwrot środków na konto w ramach zwrotu za pomocą „viacash”. Jeżeli viafintech jest stroną odpowiedzialną, zawsze możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Można to zrobić wysyłając wniosek na powyższy adres pocztowy lub wiadomość na następujący adres e-mail: Datenschutz@viacash.de (tytuł: „dla inspektorem ochrony danych”).

Jeżeli GRENKE BANK jest stroną odpowiedzialną, możesz w każdej chwili skontaktować się z podmiotem wysyłając wiadomość na adres e-mail: datenschutz@grenkebank.de (tytuł: „dot. „ viacash ””). W przypadku odpowiedzialności Twojego partnera umownego zapoznaj się z polityką prywatności, aby otrzymać dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Jeżeli nie masz pewności, kto jest właściwą osobą do kontaktu w zakresie ochrony danych, skontaktuj się z viafintech, w razie potrze prześlemy Twoją prośbę odpowiedniej osobie.

2.1. Korzystanie z „viacash”

W ramach korzystania z usługi „viacash” podaje się dane osobowe (przede wszystkim adres e-mail, numer telefonu komórkowego i rachunek bankowz), które są przetwarzane przez Twojego partnera umownego (sklep internetowy lub inną firmę, w której dokonałeś zakupu/złożyłeś zamówienie i w której wybrałeś metodę płatności „viacash”) GRENKE BANK oraz przez nas każdorazowo z zachowaniem przepisów ustaw o ochronie danych. Twoje dane przetwarzane są tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w ramach realizacji metody płatności „viacash” oraz w celu przesłania Ci informacji przez SMS i/lub e-mail zgodnie z poniższymi opisami lub jeśli jest to konieczne do zachowania przepisów regulacyjnych, w szczególności w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy.

• Twój adres e-mail jest konieczny, abyś mógł otrzymać dokument płatności lub potwierdzenie wypłaty na adres e-mail przy skorzystaniu z metody płatności „viacash”. viafintech prześle Ci wówczas dokument płatności („dokument płatności”) lub potwierdzenie wypłaty („potwierdzenie wypłaty”) „viacash” na podany przez Ciebie adres e-mail. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

• Twój numer telefonu komórkowego jest konieczny, jeśli chciałbyś otrzymać kod kreskowy w postaci SMS zamiast (możliwego do wydrukowania) dokumentu płatności lub potwierdzenia wypłaty w celu jego okazania przy kasie w punkcie detalicznym partnera viacash. Po podaniu przez Ciebie w tym celu numeru telefonu komórkowego na stronie „check out” w przewidzianym do tego polu i kliknięciu na „WYŚLIJ SMS” lub „Kod przez SMS” podczas składania zamówienia, Twój numer telefonu komórkowego zostanie przesłany do viafintech. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

• viafintech i/lub GRENKE BANK prowadzą ponadto statystyki na temat częstotliwości i sposobu korzystania z „viacash”, które następuje za pomocą Twojego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego w związku z oceną całkowitego użytkowania „viacash” do celów badania rynku oraz tworzenia dostosowanej do Ciebie informacji o produktach (jeśli sobie tego życzysz; por. następny akapit), przy czym wyniki statystyczne wykorzystywane są wyłącznie przez viafintech i/lub GRENKE BANK, nie przez osoby trzecie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, w oparciu o wyżej wskazane interesy viafintech i GRENKE BANK.

Chcielibyśmy wskazać ponadto, że prowadzimy statystyki odnośnie zachowania w zakresie korzystania z naszych powiadomień e-mail. Następuje to przy pomocy małych grafik osadzonych w wiadomościach (tak zwane piksele). Jeśli nie życzysz sobie analizy zachowania w zakresie korzystania, możesz dezaktywować standardowo te grafiki w swoich programie pocztowym.
Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcjach Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird. W takim przypadku wiadomości nie będą jednak wyświetlane u Ciebie w całości i ewentualnie nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji.

• Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie dostosowanych indywidualnie do Ciebie informacji o produktach viafintech przez postawienie stosownego haczyka na stronie „check out”, viafintech będzie przechowywał Twój numer telefonu komórkowego i adres e-mail podane na stronie „check out” i będzie wykorzystywał je do przesyłania Tobie w przyszłości informacji i ofert o viafintech i własnych produktach viafintech oraz o produktach osób trzecich, z którymi viafintech pozostaje w stosunku handlowym (tzw. partnerów współpracujących) dostosowanych indywidualnie do Ciebie i Twoich zainteresowań. W tym celu viafintech będzie oceniał i analizował dane, jakie otrzyma ze sklepu internetowego lub innej firmy, w której dokonałeś zakupu lub zleciłeś usługi i zapłaciłeś za pomocą „viacash”; mogą to być między innymi dane dotyczące i) transakcji „viacash” ii) sklepu internetowego lub innej firmy lub iii) informacji, u jakiego sprzedawcy detalicznego i w jakim czasie wykorzystałeś dokument płatności. Wyjaśniamy, że viafintech w żadnym czasie nie przekazuje Twojego numeru telefonu komórkowego ani adresu e-mail wyżej wymienionym lub innym osobom trzecim, za wyjątkiem w celu przestrzegania przepisów regulacyjnych, w szczególności przepisów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

• Twój numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail mogą być ponadto przekazywane przez viafintech na rzecz GRENKE BANK w celu przestrzegania przepisów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

• Twoje dane dotyczące rachunku bankowego są konieczne, jeżeli w przypadku zwrotu Twojej płatności dokonanej przez „viacash” wybrałeś opcję przelewu. W tym celu dane dotyczące Twojego rachunku bankowego przekazywane są przez viafintech bankowi GRENKE BANK, aby ten mógł wykonać dla Ciebie przelew. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

2.2. Przekazywanie danych w przypadku usługi „viacash”

Twoje dane osobowe, jakie posiada Twój partner umowny (w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego), przekazywane są GRENKE BANK na jego wezwanie przez partnera umownego poprzez viafintech. GRENKE BANK jest uprawniony do takiego wezwania, jeżeli jest to konieczne do przestrzegania obowiązków regulacyjnych, w szczególności w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy.

Przy wysyłaniu dokumentu płatności „viacash” lub potwierdzenia wypłaty „viacash” oraz przesyłaniu informacji o produktach viafintech współpracuje z dostawcami poczty elektronicznej The Rocket Science Group, LLC675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA („The Rocket Science Group“) oraz Mailjet GmbH, c/o Workrepublic, Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf, Niemcy („Mailjet”). Malijet korzysta wyłącznie z europejskich serwerowni, podczas gdy The Rocket Science Group posiada serwery w USA. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych dostępne są w informacji o ochronie danych The Rocket Science Group lub wytycznych o ochronie danych Mailjet.

Przy wysyłaniu dokumentów płatności „viacash” lub potwierdzeń wypłaty „viacash” viafintech współpracuje ponadto z usługodawcami SMS Kloppe Media, właściciel Michael Kloppe, Uhlandstraße 11, Insingen, Niemcy („Kloppe Media“) i CM Telecom Germany GmbH, Mainfrankenpark 53, 97337 Dettelbach, Niemcy („CM Telecom“). Kloppe Media i CM Telecom korzystają wyłącznie z europejskich serwerowni. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych Kloppe Media oraz regulacjach w zakresie ochrony danych CM Telecom.

2.3. Okres przechowywania danych w „viacash”

Jeżeli podałeś swój adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego w związku z zamówieniem towarów i usług, Twój adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego będą przechowywane przez viafintech również po nabyciu i otrzymaniu towaru przez okres 2 lat w celu zapewnienia możliwości tworzenia stosownych referencji odnośnie Twojej osoby w przypadku ewentualnych zwrotów towaru do sprzedającego oraz przy wypłacie ceny zakupu w ramach zwrotu przez „viacash”.
W przypadku, gdy ze strony sprzedającego lub usługodawcy nie przysługuje prawo zwrotu zamówionego towaru lub usługi, Twój adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego podane w związku z zamówieniem zostaną usunięte niezwłocznie po wykorzystaniu lub unieważnieniu dokumentu płatności. To samo obowiązuje dla wykorzystanych lub unieważnionych potwierdzenia wypłaty.

3. Informacje ogólne

Poniższe informacje obowiązują zarówno dla przetwarzania danych na stronie internetowej, jak i korzystania z usługi „viacash”.

3.1. Okres przechowywania danych

Zasadniczo dane osobowe przechowuje się tylko tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia obowiązków umownych lub ustawowych, dla których uzyskaliśmy dane. Po tym czasie dane zostają przez nas niezwłocznie usunięte, chyba że potrzebujemy tych danych jeszcze do czasu upływu ustawowego okresu przedawnienia do celów dowodowych dla roszczeń cywilno-prawnych lub z uwagi na ustawowe obowiązki przechowywania.

3.2. Przekazywanie danych

Przekazywanie uzyskanych przez nas danych następuje zasadniczo tylko wówczas, gdy:

• wyraziłeś na to wyraźnie zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,

• przekazanie danych jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie istnieje powód, aby przyjąć, że posiadasz nadrzędny, zasługujący na ochronę interes w zaniechaniu przekazania Twoich danych,

• jesteśmy zobowiązani do przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO lub

• jest do dopuszczalne ustawowo i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO do realizacji stosunków umownych z Tobą lub do wykonania działań przedumownych, jakie następują na Twoje zapytanie.
Część danych może być przetwarzana przez naszych usługodawców. Oprócz usługodawców wskazanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych mogą należeć tu w szczególności firmy konsultingowe. W przypadku przekazywania przez nas danych do naszych usługodawców mogą oni korzystać z tych danych wyłącznie w celu realizacji ich zadań. Usługodawcy zostali przez nas starannie wybrani i umocowani. Są oni związani umownie naszymi instrukcjami, dysponują odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami mającymi na celu ochronę prawa danych osób i są przez nas regularnie kontrolowani. Ponadto przekazanie danych może nastąpić w związku z zapytaniami urzędów, postanowieniami sądów i postępowaniami prawnymi, jeżeli jest to konieczne do dochodzenia lub egzekucji praw.

3.3. Twoje prawa

Przysługuje Ci w dowolnym czasie prawo do żądania informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. W ramach udzielenia informacji uzyskasz wyjaśnienia na temat przetwarzania danych oraz zostanie udostępniony Ci wgląd do danych przechowywanych odnośnie Twojej osoby. W przypadku, gdyby dane byłyby nieprawidłowe lub nieaktualne, masz prawo do ich sprostowania. Ponadto możesz żądać usunięcia swoich danych. W przypadku, gdy w wyjątkowych sytuacjach na podstawie innych przepisów prawa usunięcie danych nie byłoby możliwe, dane te zostaną zablokowane, żeby były dostępne wyłącznie do tego ustawowego celu. Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, np. jeżeli uważasz, że dane te nie są prawidłowe. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych, tzn., że na życzenie może zostać przesłana Ci cyfrowa kopia danych osobowych udostępnionych przez Ciebie.
W celu dochodzenia opisanych powyżej praw, możesz zwrócić się o każdym czasie do danego administratora na wyżej podane dane kontaktowe. Obowiązuje to także, jeżeli chciałbyś otrzymać kopie gwarancji w celu stwierdzenia, że poziom ochrony danych jest odpowiedni.

Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera się o art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Wreszcie masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz dochodzić tego prawa w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. W Berlinie, siedzibie viafintech, właściwym organem nadzorczym jest: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Berlinie), Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Niemcy.

3.4. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych i sprzeciwu

Zgodnie z artykułem 7 ust. 2 RODO masz prawo do odwołania o każdym czasie udzielonej nam jednorazowo zgody. Skutkuje to tym, że nie będziemy kontynuować w przyszłości przetwarzania danych, które opierało się o tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO masz zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych i wskazania przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji i które Twoim zdaniem przemawiają za Twoimi nadrzędnymi interesami zasługującymi na ochronę.
W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie generalnego sprzeciwu, które zostanie przez nas wykonane również bez podania przyczyn.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swojego prawa od odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu, wystarczającym jest przesłanie informacji bez zachowania odpowiedniej formy na podane wyżej dane kontaktowe.

3.5. Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy aktualne techniczne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony Twoich danych osobowych przed niebezpieczeństwami przeniesienia danych lub powzięcia o nich wiedzy przez osoby trzecie. Są one dostosowywane odpowiednio każdorazowo do aktualnego stanu techniki.
W celu zabezpieczenia danych osobowych podanych przez Ciebie na naszej stronie internetowej korzystamy z Transport Layer Security (TLS), który koduje podane przez Ciebie informacje.

3.6. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Punkt kontaktowy dla wszystkich spraw związanych z ochroną danych jest zgodnie z Google – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby móc analizować i ulepszać naszą stronę internetową i nasz produkt na podstawie Twojego zachowania jako użytkownika. Google może przekazać dane na serwer w USA w celu analizy i je tam gromadzić. Twój adres IP jest natomiast skracany przed analizą statystyk użytkowania, tak, aby nie można było ustalić Twojej tożsamości. W tym zakresie Google Analytics został rozszerzony o kod „anonymizelP” w celu zapewnienia anonimizacji adresów IP. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Google będzie przetwarzał informacje uzyskane na podstawie plików cookies w celu analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej i produktów, w celu sporządzania raportów z aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych w użytkowaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu.

Możesz, jak przedstawiono powyżej, skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała ona pliki cookies, lub możesz uniemożliwić gromadzenie danych utworzonych przez pliki cookies i odnoszących się do Twojego użytkowania (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google przez pobranie i instalację blokującego dodatku do przeglądarki udostępnionego prze Google. Alternatywnie do blokującego dodatku do przeglądarki lub jeżeli otwierasz naszą stronę internetową z mobilnego urządzenia końcowego, skorzystaj z poniższego linku opt-out: Dezaktywacja Google Analytics

Dzięki temu w przyszłości gromadzenie danych przez Google Analytics zostanie uniemożliwione w obrębie tej strony (opt-out funkcjonuje tylko w tej wyszukiwarce i tylko dla tej domeny). Jeżeli usuniesz swoje pliki cookies w tej przeglądarce, będziesz musiał/a kliknąć ponownie na ten link.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Google.

3.7 Facebook Fanpage

Prowadzimy profil (fanpage) w sieci społecznościowej Facebook, który oferowany jest dla użytkowników poza USA i Kanadą przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“) i dla wszystkich pozostałych użytkowników przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook“) we wspólnej odpowiedzialności z Facebookiem, aby komunikować się tam z osobami śledzącymi profil (jak np. naszymi klientami i osobami zainteresowanymi) i aby informować ich o naszych produktach i usługach.

Możemy przy tym otrzymywać od Facebooka statystyki dotyczące użytkowania naszego fanpage-u (np. dane dotyczące liczby, imion, interakcji jak polubienia i komentarze oraz podsumowane demograficzne i inne informacje lub statystyki). Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu tych statystyk dostępne są w informacjach Facebooka i na stosownych stronach pomocniczych. Szczegóły dotyczące danych odpowiedzialności przedstawiono w informacjach dot. statystyk. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, opierająca się o nasz wyżej wskazany uprawniony interes.

Nie mamy wpływu na dane, które są przetwarzane przez Facebooka na własną odpowiedzialność zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka. Zwracamy jednak uwagę, że podczas odwiedzin fanpage-u przenoszone są dane dotyczącego Twojego zachowania podczas korzystaniu z Facebooka i fanpage-u. Facebook przetwarza wyżej wskazane dane w celu tworzenia szczegółowych statystyk oraz do własnych celów badania rynku i celów marketingowych, na które nie mamy wpływu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w wytycznych dotyczących danych Facebooka.

W przypadku, gdy podczas prowadzenia profilu na Facebooku otrzymamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci prawa wskazane w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli chcesz ponadto dochodzić swoich praw wobec Facebooka, możesz zwrócić się w tym celu najprościej bezpośrednio do Facebooka. Facebook zna zarówno szczegóły dotyczące technicznej obsługi platformy i związane z tym przetwarzanie danych, jak i konkretne cele przetwarzania danych i na zapytanie może wdrożyć stosowne środki w przypadku skorzystania przez Ciebie ze swoich praw. Służymy chętnie pomocą przy dochodzeniu Twoich praw, jeżeli jest to możliwe z naszej strony, i przekażemy Twoje zapytania do Facebooka.

3.8 Zmiany oświadczenia o ochronie danych

Od czasu do czasu aktualizujemy niniejsze oświadczenie o ochronie danych, na przykład w przypadku dostosowywania naszej strony internetowej lub zmiany wytycznych ustaw lub organów.

Stan na dzień: 17.08.2021